ข่าว มฟล. » มฟล. จัดทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

มฟล. จัดทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

20 พฤษภาคม 2023
91   0

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 12 ร่าง โดยมี พล.ต.นพ.โชคชัย เกษจำรัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6 (S6)

สำหรับนักศึกษาที่ได้เรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์ผ่านร่างของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา หรือที่นักศึกษาแพทย์เรียกขานท่านว่า “อาจารย์ใหญ่” จะได้รับความรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่ในทุกส่วนและทุกระบบของร่างกาย ซึ่งไม่มีตำราเล่มไหนหรือเทคโนโลยีใดมาทดแทนได้ นอกจากความรู้แล้วสิ่งที่นักศึกษาแพทย์ได้รับคือตัวอย่างของความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจในความเสียสละเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์แล้ว รวมถึงการทำงานเป็นทีม

พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นการภายในเพื่อให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ และนักศึกษากายภาพบำบัด มฟล. ได้แสดงออกถึงความเคารพและไว้อาลัยแด่อาจารย์ใหญ่ก่อนจะส่งร่างไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ต่อไป