ข่าวสังคม » เชียงรายสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาสะดือเมือง ประจำปี 2566 สานความเชื่อทำบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข พร้อมแห่ “พระเจ้าฝนแสนห่า” รอบเวียงเมืองเชียงราย

เชียงรายสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาสะดือเมือง ประจำปี 2566 สานความเชื่อทำบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข พร้อมแห่ “พระเจ้าฝนแสนห่า” รอบเวียงเมืองเชียงราย

17 พฤษภาคม 2023
3026   0


วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ▶นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเชิญขันหลวงเข้าหลักเมืองในพิธีประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย ณ บริเวณวัดกลางเวียง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย


▶โดยมี พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นางวรางคณา อุ่นบ้าน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

▶ประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกวัดกลางเวียง เป็นการฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ก่อให้เกิดความตระหนักในการสำนึกรักถิ่นกำเนิด ตลอดจนส่งเสริมย่านสร้างสรรค์เมืองเก่าเชียงราย


▶ วัดกลางเวียงเป็นสถานที่ตั้งของสะดือเมืองเชียงราย ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมใจแห่งเมือง เป็นพื้นที่แห่งศรัทธาของผู้คน อดีตมีการไหว้สะดือเมืองเป็นประจำทุกปี ประเพณีดังกล่าวถูกยกเลิกไปช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูประเพณีดังกล่าววัดกลางเวียง ร่วมกับมหาวิทยาราชภัฏเชียงราย และร่วมกับภาคราชการ รวมถึงภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2566

ภายในงานยังมีพิธีสำคัญ และกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ พิธีบอกกล่าวประตูเมืองเชียงราย 12 ประตู พิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีอัญเชิญพระอุปคุต พิธีการเข้าหลักเมือง และขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนห่า โดยเคลื่อนขบวนผ่านถนนธนาลัย สู่วัดกลางเวียง การออกร้านกาดมั่วคัวย้อนยุค การแสดงมหรสพทางวัฒนธรรม จากศิลปินช่างซอในจังหวัดเชียงราย และกิจกรรม Workshop เพื่อให้น้องนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกช่วงวัย ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค รวมถึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้ง 7 วัน 7 คืน ตลอดจนส่งเสริมให้แต่งกายชุดพื้นเมือง ให้รักษาวัฒนธรรมต่อไป
cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย