ข่าวสังคม » เชียงรายคัดเลือกตัวแทนเยาวชน มิราเคิล มิวสิค “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน”

เชียงรายคัดเลือกตัวแทนเยาวชน มิราเคิล มิวสิค “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน”

11 พฤษภาคม 2023
262   0

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และบริษัท เซเว่นสตาร์สตูดิโอ จำกัด ผู้ผลิตรายการชุมทางเสียงทอง สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD ดำเนินโครงการมิราเคิล มิวสิค “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน” เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนสานต่ออาชีพในฝันสร้าง Soft Power ผ่านเพลงลูกทุ่ง เพิ่มทักษะด้านการร้องเพลงให้กับเยาวชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เยาวชนได้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ โดยเปิดรับออดิชั่น ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจชุมทางดาวทอง

ในวันนี้ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนโครงการมิราเคิล มิวสิค “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน” ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566โดยมีนางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานคณะกรรมการการคัดเลือกฯ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางสุวาภรณ์ จิตพลีชีพ ผู้ประสานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย ผศ.กัลยาณี สายสุข อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นางสาวณพิชญา นันตาดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายจิรัฏฐ์ ยุทธ์ธนประวิช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ มีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จำนวน 3ราย คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายปัชชญาพล ปัญญาเบญจพล เพื่อเข้ารับคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป