ข่าวทั่วไป » นราพัฒน์ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงผู้สมัครเขต4 เบอร์ 3เชียงราย

นราพัฒน์ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงผู้สมัครเขต4 เบอร์ 3เชียงราย

7 พฤษภาคม 2023
185   0


วันที่ 7 พ.ค.66 ที่คอกกลางเครือข่ายโคเนื้อล้านนา บ้านป่ากล้วย ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือ พร้อมด้วยทีมงานได้จัดคาราวานลงพื้นที่เพื่อช่วยหาเสียงและได้เยี่ยมชมกิจการของกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อล้านนา โดยมีนายนเรศ รัศมีจันทร์ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 4 เบอร์ 3 นำกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ มาพบปะพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนและการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมต่างๆ

โดยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ได้นำชมคอกโคขุนพร้อมให้ข้อมูลถึงปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพนี้ รวมไปถึงแสดงความต้องการให้แก้ไขปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรม ทั้งด้านปศุสัตว์ พืชไร่ สวนผลไม้ และการประมง

นายนเรศ กล่าวว่าที่มาลงรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้เพื่อจะได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในสภาโดยเจาะจงไปที่การปรับแก้ข้อบกพร่องของอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายให้อาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับอาชีพอื่น ที่ผ่านมาเกษตรกรมักจะเป็นเหมือนหนูทดลองยา มีโครงการต่างๆจากภาครัฐเข้ามาส่งเสริมให้ทำโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลที่จะตามมา เกิดการขาดทุน เป็นหนี้สะสมมากมาย ความมุ่งหมายการแก้ไขปัญหาหลักๆคือการไปปรับแก้ระเบียบและข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรมเพื่อให้นำไปใช้ได้จริง ส่งผลให้ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ลืมตาอ้าปากได้ ลดหนี้และเพิ่มรายได้จากการทำอาชีพนี้ เลือกเกษตรกร ไปทำงานแทนเกษตรกร แล้วจะได้ประโยชน์สูงสุด

ด้านนายนราพัฒน์ กล่าวว่าได้ลงพื้นที่ภาคเหนือมาช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ โดยได้จัดคาราวานหาเสียงตั้งแต่ จ.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และวันนี้ที่เชียงรายโดยได้มาเยี่ยมชมกิจการของเครือข่ายโคเนื้อล้านนา พร้อมกับพบปะกับเกษตรกร ซึ่งตนเองได้เข้ามาดูแลกลุ่มเลี้ยงโคขุนกลุ่มนี้ ตั้งแต่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีดูแลงานกระทรวงเกษตรเรื่องปศุสัตว์ และมาดูแลเรื่องโรคระบาดในขณะนั้น ได้มองเห็นถึงศักยภาพของนายนเรศ จึงได้ชักชวนให้มาลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถไปเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกร

เพราะมองเห็นว่าอุตสหกรรมเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ยังมีโอกาศเติบโตอีกมาก เมื่อได้มาพูดคุยได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคอีกมาก จึงอยากให้นายนเรศ เข้าไปเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรเข้าไปมีบทบาทในสภาเพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดความรู้สึกและปัญหาอุปสรรคของอาชีพ และนำข้อมูลไปแก้กฎหมาย แก้ระเบียบ ที่ยังไม่ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร จะได้นำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพโคเนื้อ ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ และเท่าที่ได้ทดลองชิมเนื้อที่ผลิตโดยเครือข่ายฯทำให้รู้ถึงคุณภาพที่ดีทำให้รู้ว่าเนื้อไทยไม่แพ้เนื้อนอก และจะทำอย่างไรให้พัฒนาเกษตรกรผลิตเนื้อโคขุนออกสู่ตลาดเป็น Soft Powwer ของประเทศไทยเพื่อให้เนื้อโคขุนของเราออกไปแข่งขันกับตลาดโลกต่อไป