ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย สืบทอดประเพณีสงกรานต์ล้านนา แห่ไม้ค้ำสรี

เทศบาลนครเชียงราย สืบทอดประเพณีสงกรานต์ล้านนา แห่ไม้ค้ำสรี

2 พฤษภาคม 2023
92   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งทุกส่วนงานราชการของเทศบาลนครเชียงราย ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย 4 เขต 65 ชุมได้จัดขบวนแห่ไม้ค้ำสรี หรือไม้ค้ำโพธิ์ ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1385  เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ณ พุทธสถานพระธาตุวังซาง ชุมชนน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้หยุดมานานกว่า 3 ปี จากนั้นยังได้ร่วมกันห่มผ้าพระธาตุวังซาง เพื่อความเป็นศิริมงคลมากขึ้น

โดยทางเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าว ร่วมกับคณะศรัทธาชุมชนของเขตเทศบานครเชียงราย ซึ่งไม้ค้ำสรีที่ชาวบ้านนำมาประดับตกแต่งทั้งหมด 41 ต้น นำไปประกอบพิธีค้ำต้นโพธิ์ที่ได้นำมาจากประเทศศรีลังกา และเป็นไปตามความเชื่อของชาวล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและให้คงอยู่สืบต่อไป