ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566

2 พฤษภาคม 2023
175   0

เทศบาลนครเชียงราย โดยวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในกิจกรรมการจัดงาน นครเชียงราย คลายทุกข์ PM 2.5 รวม 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 22 และ 23 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย (GMS) อาคารเชียงแสน

โดย แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนบุคลากร แพทย์ และพยาบาล ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้การบูรณาการการดูแลสุขภาพ ให้แก่ ผู้ที่เข้ามารับการบริการ การดูแลสุขภาพ ทั้งสิ้น 2,800 คน