เหนือสุดในสยาม » พิธีบรรพชา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ณ วัดมงคลธรรมกายาราม

พิธีบรรพชา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ณ วัดมงคลธรรมกายาราม

2 พฤษภาคม 2023
98   0

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีบรรพชาสามเณร ประจำปี 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 โดย พระภาวนาโกศลเถร วิ. (ชูวิทย์ อัคฺควิชฺโช) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน และได้ชมขบวนแห่นาค ทั้ง 88 คนอย่างยิ่งใหญ่ หลังจากไม่ได้จัดเกือบ 3 ปี เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส โดยมี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน และนายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เป็นผู้อ่านหมายรับสั่ง

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วัดมงคลธรรมกายาราม อำเภอแม่สาย และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ.2566 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 88 คน/รูป ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่สาย/ผู้แทน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิกวงเม้งแม่สาย ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ข้าราชการ สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สาย เครือข่ายทางวัฒนธรรม และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน