ข่าวสังคม » ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย แถลงข่าว โครงการ ทชร. สร้างอนาคตชวนน้องลงดอยมาเป็นช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย แถลงข่าว โครงการ ทชร. สร้างอนาคตชวนน้องลงดอยมาเป็นช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

18 เมษายน 2023
454   0

นต.ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมกับ ดร.ศราากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 แถลงข่าว

ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ให้การสนับสนุนจัดตั้งโรงเรียนตะเวนชายแดน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บ้านไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
 2. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราชชนนี บ้านศรีถาวรพนา ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 3. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 บ้านนาโต่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)ในโอกาสครบรอบ 30 ปี อุปถัมภ์) ต.ขุนช่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะจังหวัดตาก) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
 6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
 7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อุปถัมภ์ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ทอท.ตั้งงบประมาณประจำปีสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดผู้บริหาร พนักงานไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนฯ เป็นประจำทุกปี

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) นำโดย น.ต.ตร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญ ด้านการศึกษา และต้องการพัฒนาเด็กให้มีความรู้ ความสามารถตามถนัด และเมื่อจบการศึกษาสามารถทำงานสร้างรายได้และจุนเจือครอบครัว ได้ดำเนินโครงการ AOT-CEI-CSR ทชร.สร้างอนาคตชวนน้องลงดอยมาเป็นช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

มีการบูรณาการร่วมกันกับ ตชด.ภาค 3 นำโดย พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 และวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นำโดย ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ทชร.ได้สนับสนุนนักเรียนที่จบการศึกษาจาก ร.ร.ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ชียงราย เพื่อนำมาต่อยอด พัฒนาด้านการศึกษา จำนวน 4 คน

 1. นายเด่นชัย ลาหู่ อายุ 16 ปี ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. นายจะจู ลาหู่นะ อายุ 16 ปี ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 3. นายพงศกร ลาหู่ อายุ 16 ปี ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 4. นายนรภัทร ลุงหล้าค่ำ อายุ 16 ปี ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดปีการศึกษา ทั้ง 4 คน ได้เข้ารับการศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้ง 4 คน ที่สมัครใจศึกษาต่อในด้านสายอาชีพ และมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเอง ให้ประสบความสำเร็จ และมีอาชีพสร้างรายได้