ข่าวสังคม » เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 นำคณะกรรมการ พร้อมทีมงานอาสาสมัคร สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เข้า นมัสการและขอพรเพื่อเป็นมิ่งมงคล จากพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ที่วัดห้วยปลากั้ง

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 นำคณะกรรมการ พร้อมทีมงานอาสาสมัคร สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เข้า นมัสการและขอพรเพื่อเป็นมิ่งมงคล จากพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ที่วัดห้วยปลากั้ง

16 เมษายน 2023
2549   0

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566
นำคณะกรรมการ พร้อมทีมงานอาสาสมัคร สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย
เข้า นมัสการและขอพรเพื่อเป็นมิ่งมงคล
จากพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ที่วัดห้วยปลากั้ง
พร้อมกันนั้น ได้นำรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย มาให้พระอาจารย์ ได้เจิมเพื่อเป็นสวัสดีมงคล ในการปฏิบัติงานต่อไป
และได้นำทีมงาน มาถวายการสักการะ พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ลุล่วงด้วยดีต่อไป