ข่าวสังคม » ร่วมแสดงความยินดี กับสมพล สวรรค์พรม และภรรยา เนื่องในโอกาสที่ ลูกทั้งสองคน จบจากการศึกษาและการ ปฏิบัติงาน ได้รับปริญญา แพทย์ศาสตร์ และเป็นนายแพทย์ที่จบสมบูรณ์

ร่วมแสดงความยินดี กับสมพล สวรรค์พรม และภรรยา เนื่องในโอกาสที่ ลูกทั้งสองคน จบจากการศึกษาและการ ปฏิบัติงาน ได้รับปริญญา แพทย์ศาสตร์ และเป็นนายแพทย์ที่จบสมบูรณ์

16 เมษายน 2023
2649   0

ร่วมแสดงความยินดี กับสมพล สวรรค์พรม และภรรยา เนื่องในโอกาสที่ ลูกทั้งสองคน
▶ศุภณัฐ สวรรค์พรม
▶ณัฐพงศ์ สวรรค์พรม
จบจากการศึกษาและการ ปฏิบัติงาน ได้รับปริญญา แพทย์ศาสตร์ และเป็นนายแพทย์ที่จบสมบูรณ์ ในพิธีมอบสัมฤทธิ์บัตร บัณฑิตแพทย์เชียงราย รุ่น 14 ณ หอประชุม 9 A ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ท่ามกลางแสดงความยินดีจาก
▶นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
▶พญ.อัจฉรา ละอองนวลพาณิช ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์แพทย์อย่างพร้อมเพรียง