ข่าวสังคม » พิธีขอฝน สวด”มัจฉราชา” คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงราย

พิธีขอฝน สวด”มัจฉราชา” คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงราย

16 เมษายน 2023
193   0

พิธีขอฝน สวด”มัจฉราชา” คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงราย นำโดย พระครูขันติพลาธร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดฝั่งหมิ่น พระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย็น ธมฺมวโร). รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง พระครูสิริกิจจาทร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดศรีเกิด พระครูโสภณศิลปาคม เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง พระครูสุธีสุตสุนทร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง เป็นต้น พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการอำเภอเมืองเชียงราย รวม ๓๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์
ณ ริมลำห้วยขุนกรณ์ วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกขุนกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ พร้อมด้วย นายเกษแก้ว มโนใจ กำนันตำบลแม่กรณ์ และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลแม่กรณ์ ร่วมพิธีฯ