ข่าวสังคม » งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จศ. 149 งานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 เมษายน 2566

งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จศ. 149 งานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 เมษายน 2566

14 เมษายน 2023
2511   0

เทศบาลนครเชียงราย
โดยวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จศ. 149 งานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 เมษายน 2566
ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย ด้วยการ

▶จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ณ.บริเวณสี่แยกสุรวงศ์ ถนนธนาลัย
▶ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารลาบพื้นเมืองและส้มตำลีลา ของชุมชน
▶ การประกวดแม่เฮือนงาม และการประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2566
▶ ผลการประกวด แม่เฮือนงาม ประจำปี 2566
1.รางวัลชนะเลิศ นางสาวสายฝน อภิธนัง
2. รางวัลรองชนะเลิศ เขต 1 นางสาวณัฐยุวดี กันคำ
3. รางวัลรองชนะเลิศ เขต 2 นางศิริพร พรมตัน
4. รางวัลรองชนะเลิศ เขต 3 นางดวงรัตน์ ฟูศรี
5. รางวัลรองชนะเลิศ เขต 4 นางบัวชอบ จันวรรณ์

▶ผลการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2566
1. รางวัลชนะเลิศ นางสาวปาณิศา สุทธิสว่าง
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชาร์แนล ปัญญาวร
3. รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวสิดาพร วอล์คเกอร์
4. รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวนาตาลี สุกีอุระ
5. รองชนะเลิศอันดับ 4 นางสาวมนัสนันท์ ขันทวิภาค

▶ ผลการแข่งขันอาหารชุมชน
1. ลาบหมู
1.1 ชนะเลิศ ทีมชุมชนสันต้นเปา เขต2
1.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมชุมชนทวีรัตน์ เขต 1
1.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมชุมชนดอยสะเก็น เขต 3

2. ลาบเนื้อ
2.1 ชนะเลิศ ทีมชุมชนสันต้นเปา เขต2
2.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมชุมชนทวีรัตน์ เขต 1
2.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมชุมชนดอยสะเก็น เขต 3

3. ส้มตำลีลา
1.1 ชนะเลิศ ทีมส้มตำครกล้ม เขต1
1.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมแซ่บลืมผัว เขต 4
1.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมตำหยังเจ้า เขต 2