ข่าวสังคม » พิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566

พิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566

11 เมษายน 2023
279   0

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center) ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หน้าสถานีตำรวจชุมชนขุนกรณ์ (สิงค์ปาร์ค เชียงราย) ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย