ข่าวสังคม » พิธีเปิดการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน หลักสูตรชั้นสูง รุ่นที่ 13/2566 ของสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย

พิธีเปิดการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน หลักสูตรชั้นสูง รุ่นที่ 13/2566 ของสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย

4 เมษายน 2023
194   0

ภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน หลักสูตร ชั้นสูง รุ่นที่ 13/2566 โดยมีกฤษณา ไวสุริยะ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการฝึกอบรม

โดยที่สมาคมสติอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์รวมกลุ่มสตรีหลากหลายอาชีพ หลากหลายสาขา พี่มีเป้าหมายอุดมการณ์เดียวกันที่จะปฏิบัติงานเพื่อชาติ ศาสนา ให้ความสำคัญต่อการ พัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้มีระเบียบวินัย พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีความเข้มแข็ง อดทน รู้จักดำรงตนในสังคมอย่างสง่างาม

การฝึกอบรมหลักสูตรชั้นสูงในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 13 จัดขึ้นตามหลักสูตรการฝึกอบรมของสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ใช้เวลาในการฝึก 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2566 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายเม็งรายมหาราช