เหนือสุดในสยาม » เทศบาลตำบลแม่สาย ได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกัน ฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ตัวแทน อสม.ของชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย

เทศบาลตำบลแม่สาย ได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกัน ฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ตัวแทน อสม.ของชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย

3 เมษายน 2023
311   0

เทศบาลตำบลแม่สาย ได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกัน ฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ตัวแทน อสม.ของชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ และมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 (CUre Air Sure) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านความปลอดภัยทางสุขภาพจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับมอบจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หัวหน้าโครงการวิจัยห้องเรียนสู้ฝุ่น ให้แก่ตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย เพื่อแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะเสี่ยงของ ฝุ่น PM 2.5

และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้กับเทศบาลตำบลแม่สาย สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย รวมจำนวน 11 เครื่อง เพื่อใช้ปรับคุณภาพอากาศให้กับเด็กนักเรียน และประชาชนผู้มาใช้บริการ