ข่าวสังคม » ขัวศิลปะ ขอเชิญชาวเชียงรายร่วมกิจกรรม สัปดาห์แห่งการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม SAVE CHIANG RAI 2023

ขัวศิลปะ ขอเชิญชาวเชียงรายร่วมกิจกรรม สัปดาห์แห่งการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม SAVE CHIANG RAI 2023

3 เมษายน 2023
130   0

ในวันที่ 4- 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ขัวศิลปะเชียงราย ภายใต้กิจกรรม “Save Chiang Rai, 2023 I love this town but PM 2.5 Is killing me!” เมื่อศิลปะทำหน้าที่เล่าเรื่อง กระตุ้น เพื่อความตระหนักต่อมลภาวะทางอากาศกับปัญหาหมอกควัน PM 2.5

* ย้อนมองจากภาพวาด  เพื่อตระหนัก กิจกรรมภาพวาดเพื่อเล่าเรื่องราวความโหดร้ายของปัญหา PM 2.5 บนกำแพงศิลปะโดยศิลปินเชียงราย

* สานต่อ  เพื่อต่อยอดและแก้ไข กิจกรรมประมูลภาพวาดศิลปะจากศิลปินเชียงราย เพื่อเป็นกองทุนตั้งต้นในการนำมาจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างการรับรู้ และเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศในปีต่อไป

* หยิบยื่นน้ำใจ  เพื่อจิตอาสากิจกรรมรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนำไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ จิตอาสา ในการดับไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในขณะนี้

สอบถามรายละเอียด โทร. 053-166623 หรือ facebook fanpage : ขัวศิลปะ