ข่าวสังคม » โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.2566 กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.2566

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.2566 กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.2566

3 เมษายน 2023
127   0

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.2566 กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.2566 โดยมีนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีฯ นายสุเทพ ล้อสีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงแสน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวธณิกานต์ วรธรรมานนท์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน ข้าราชการ อปท. บุคลากร เครือข่าย อสมศ. ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน และวัดพระธาตุจอมสวรรค์ (ร้าง) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมดังนี้

– การปฐมนิเทศ “หัวข้อการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ โบราณวัตถุ โบราณสถาน โดยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

– พิธีถวายราชสักการะ และอ่านถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และวันอนุรักษ์มรดกไทย

– กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาโบราณสถาน” ณ วัดพระธาตุจอมสวรรค์ (ร้าง) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.2566