ข่าวสังคม » วธ.เชียงราย ร่วมเปิดโครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดเชียงราย และงานแสดงและจำหน่ายสินค้า GI Chiang Rai เชียงรายแบรนด์ ภูมิปัญญาไทย

วธ.เชียงราย ร่วมเปิดโครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดเชียงราย และงานแสดงและจำหน่ายสินค้า GI Chiang Rai เชียงรายแบรนด์ ภูมิปัญญาไทย

1 เมษายน 2023
99   0


วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เชียงราย ๒
เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดเชียงราย โดยมีนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงรายกล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย, นายอุทัย พิมพ์ไกร ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงราย นางดวงเดือน กลมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และนางธนัญญา เชิดโฉม รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กร และรัฐวิสาหกิจร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
โครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพราคาถูก. โดยในครั้งที่ ๔ นี้ โครงการฯ ได้นำสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพ ทั้งหมู ไก่ ไข่ ข้าวสาร อาหารแห้ง สินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายราคาถูก เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย.เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า GI Chiang Rai & Brand Plus เชียงรายเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล โดยมีนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงรายกล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย, นายอุทัย พิมพ์ไกร ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงราย นางดวงเดือน กลมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และนางธนัญญา เชิดโฉม รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กร และรัฐวิสาหกิจร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวณพิชญา นันตาดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางกัลยา แก้วประสงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายจิรัฐ ยุทธ์ธนประวิช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ในครั้งนี้ด้วย
——
กฤษยา จันแดง, กัลยา แก้วประสงค์ : รายงาน
พร้อมพงษ์ ทาสิทธิ์, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย : ภาพ
อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการ