ข่าวสังคม » พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เชียงราย มอบข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม ให้กับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 15 (เชียงราย)

พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เชียงราย มอบข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม ให้กับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 15 (เชียงราย)

29 มีนาคม 2023
122   0

เมื่อวันที่ 28 มีค. 66 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เชียงราย มอบข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม ให้กับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 15 (เชียงราย) เพื่อนำไปสนับสนุนแจกจ่ายให้กับ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่วนหน้าจังหวัดเชียงราย ปฏบัติหน้าที่ ต่อสู้ไฟป่าต่อไป โดยมี นายชุติเดช กมนณชุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 15 (เชียงราย) เป็นตัวแทนรับมอบ