ข่าวสังคม » มร.ชร.อบรมทำ “เบเกอรี่ -กาแฟ-ความงาม” สร้างสุข สร้างอาชีพ ให้นศ.วัยที่ 3 นครเชียงราย

มร.ชร.อบรมทำ “เบเกอรี่ -กาแฟ-ความงาม” สร้างสุข สร้างอาชีพ ให้นศ.วัยที่ 3 นครเชียงราย

27 มีนาคม 2023
289   0

มร.ชร. อบรมทำ “เบเกอรี่ -กาแฟ-ความงาม” เพื่อส่งเสริมให้นศ.วัยที่ 3 มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างอาชีพ อย่างมีความสุข หลังวัยเกษียณ ทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่ม

วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานเปิดการอบรมอาชีพ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ เบเกอรี่ และเสริมสวยความงาม” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่ 3 โดยมี รศ.มาลี หมวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มร.ชร. กล่าวต้อนรับ นายดำรงค์ ดีแก้ว คณะกรรมการมหาวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับทีมวิทยากร

นายดำรงค์ ดีแก้ว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย กล่าวว่า การจัดอบรม “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ เบเกอรี่ และเสริมสวยความงาม” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่ 3 ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เพื่อ เรียนรู้ ต่อยอดการเปิดร้านค้าของสมาชิกกลุ่มชมรมร้านค้ามหาวิทยาลัยวัยที่สาม สู่ความยั่งยืน และใช้เวลาว่าง การดำรงชีพของนักศึกษาฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีความสุข หลังเกษียณอายุราชการ เพราะนักศึกษาส่วนมากเป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการ และผู้สูงวัย

รศ.มาลี หมวกกุล กล่าวขอบคุณ และยินดีที่ได้ร่วมงานกับ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย อย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากคณะสังคมศาสตร์ มร.ชร.มาให้ความรู้ เช่น ผศ.กนกวรรณ ปลาศิลา อาจารย์โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม “การทำเบเกอรี่” อาจารย์วิชรนันต๊ะยานา ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ ผศ.จามรี พระสุนิล นายธงชัย ลาหุนะ อาจารย์สังกัดคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ และ ครูอ้อแอ้ อาจารย์ปราณี สุขเพ็ง โรงเรียนเสริมสวยปราณีเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว # จันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี