ข่าวสังคม » พิธีเปิดและได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ

พิธีเปิดและได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ

22 มีนาคม 2023
151   0

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ หัวข้อสภาพบทบาทหน้าที่ของ ศอจ. ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทวิศึกษาด้วยการนิเทศแบบสร้างกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับวิทยากรฯ และผู้เข้ารับการอบรมพร้อมกับให้โอวาทฯ ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย