ข่าวสังคม » ⚽⚾🎾 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “ครูเชียงรายเกมส์ครั้งที่ 14” สหพันธ์ครู เชียงราย

⚽⚾🎾 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “ครูเชียงรายเกมส์ครั้งที่ 14” สหพันธ์ครู เชียงราย

18 มีนาคม 2023
495   0

👉📍ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “ครูเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนเข้าร่วมกว่า 300 คน

🏃🏄 โอกาสนี้ นายสุรเจต ปาลี รองประธานสหพันธ์ครูเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่า “การแข่งขันกีฬาสหพันธ์ “ครูเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 14” เพื่อให้พี่น้อง
สมาชิกขององค์กรครูทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตลอดจนพบปะสังสรรค์กันในสมาชิกขององค์กรครู โดยสมาพันธ์ครูเชียงรายทั้ง 4 เขต ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างความรัก ความสามัคคี และมิตรภาพอันดีของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงรายการจัดการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ รวม 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล, กีฬาวอลเล่ย์บอล, กีฬาตะกร้อและกีฬาเปตอง

🚵🚣 ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานในพิธีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “กีฬาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการศึกษาครู ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน มีความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของตัวเองให้มีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตร่าเริงแจ่มใส เพื่อเป็นพลังในพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพเด็กและเยาวชนของชาติตลอดไป

👉👍 🏆การแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นายสวง กองจักร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายสมบัติ จักร์สมศักดิ์ ผอ.สกสค.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติในการพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)