ข่าวสังคม » ประชุมหารือการเตรียมงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

ประชุมหารือการเตรียมงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

16 มีนาคม 2023
194   0

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. การประชุมหารือการเตรียมงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย และรวมถึงข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือการเตรียมงาน โครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

ซึ่งมีประเด็นสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้

  1. เพื่อรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินการที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567
  2. กำหนดแนวทางในการร่วมมือกันระหว่างจังหวัดเชียงราย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และศิลปินเชียงราย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของจังหวัดเชียงราย และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย