ข่าวสังคม » รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชนในพื้นที่สูง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชนในพื้นที่สูง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

15 มีนาคม 2023
103   0

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชนในพื้นที่สูง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) โดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับ นายแพทย์ สมภพ เมืองชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

อำเภอเชียงม่วนตั้งอยู่ในพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขา อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองพะเยาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 120 กิโลเมตร มีประชาชนชาวไทยภูเขา เช่น เย้าและไทลื้อ อาศัยอยู่จำนวน 34 หมู่บ้าน โรงพยาบาลเชียงม่วนเป็นโรงพยาบาลหลักของอำเภอที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ แต่เนื่องจากพื้นที่บางส่วนเป็นภูเขาที่มีความขรุขระเป็นพิเศษทำให้รถตู้พยาบาลของโรงพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ ผู้อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่สามารถรับบริการขนส่งผู้ป่วยทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องเผชิญกับสภาวะที่คุกคามชีวิตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินแบบ 4 WD ถือเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังทุ่มเทให้กับการป้องกันและรักษาโรคปอดซึ่งกลายเป็นปัญหาในภูมิภาคนั้น แต่เนื่องจากเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดของโรงพยาบาลได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ จึงมีความต้องการซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดใหม่อีกด้วย


ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลเชียงม่วนเป็นงบประมาณมูลค่า 1,924,000 บาท เพื่อจัดหารถพยาบาลฉุกเฉินแบบ 4 WD จำนวน 1 คันพร้อมที่จอดรถแบบมีหลังคา และเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 1 เครื่อง ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้สามารถทำการรักษาเบื้องต้นในสภาวะฉุกเฉิน ณ พื้นที่สูงและส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้จะช่วยพัฒนาการให้บริการฉุกเฉิน การขนส่งผู้ป่วย และเสริมสร้างระบบการป้องกันและรักษาโรคปอดได้อีกด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป