ข่าวสังคม » ป.ป.ช. เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม “การรับแป๊ะเจี๊ยะ” ของ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    

ป.ป.ช. เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม “การรับแป๊ะเจี๊ยะ” ของ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    

9 มีนาคม 2023
159   0

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำโดยนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ และจะดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังตามหน้าที่และอำนาจต่อไป