ข่าวทั่วไป » กิจกรรมค่ายวิชาการเด็กปฐมวัย จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักเรียนชั้นปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา 2565

กิจกรรมค่ายวิชาการเด็กปฐมวัย จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักเรียนชั้นปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา 2565

8 มีนาคม 2023
347   0

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน สายชั้นปฐมวัย ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการเด็กปฐมวัย จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักเรียนชั้นปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา 2565 และจัดกิจกรรมต่างๆตามฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ฐาน สร้างประสบการณ์ตรง ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้ได้แสดงความสามารถได้เห็นพัฒนาการตนเองเกิดความภูมิใจในผลงาน ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน  และให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะคุรุศาสตร์ จำนวน 58 คน ชมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักเรียน การจัดประสบการณ์และนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ณ บริเวณโดม (พื้นที่ในเมือง)