ข่าวทั่วไป » สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย จัดงานวันนักข่าวประจำปี 2566

สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย จัดงานวันนักข่าวประจำปี 2566

7 มีนาคม 2023
216   0

💥 เนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติ 5 มีนาคม สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ได้จัดให้มีการทำบุญ เพื่อเป็นสวัสดิ์มงคล และร่วมอุทิศส่วนกุศลให้แก่ สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดศรีเกิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

💥 โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกแขนง

 

📍 เวลา 11.30 น. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กิจกรรมและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแถลงถึงงบดุลของสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

📍 เวลา 12.30 น. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน กับส่วนงานราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกัน ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม