ข่าวสังคม » สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (สบอ.15 เชียงราย) เดินหน้าโครงการแก้ปัญหาไฟป่า เชียงราย-พะเยา ลด PM 2.5

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (สบอ.15 เชียงราย) เดินหน้าโครงการแก้ปัญหาไฟป่า เชียงราย-พะเยา ลด PM 2.5

6 มีนาคม 2023
170   0

นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผอ.สบอ.15(เชียงราย) รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม เนื่องจากการเกิดจุดความร้อน (Hotspot)ในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวนหลายจุด ส่งผลให้ มีฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ และเพื่อป้องเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะวิกฤติ จึงได้ดำเนินการดังนี้

1. สั่งการให้ หน.อช. ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายและพะเยา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก อุทยานแห่งชาติขุนแจ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

2. สั่งการให้ดำเนินการจัดตั้งห้องควบคุมสถานการณ์ (War Room) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อติดตามสถานการณ์การควบคุมไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง

3. มอบหมายส่วนควบคุมไฟป่า ส่วนอุทยานฯ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ และสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการควบคุมไฟป่าจากจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมปฏิบัติการควบคุมและดับไฟป่าในจังหวัดพะเยา

4. มอบหมายหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ประสานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ(อส.อส.) จำนวน 60 เครือข่าย เพื่อร่วมปฏิบัติงานควบคุมและดับไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จนกว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

5. ประสานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และสั่งการให้หน่วยงานภาคสนามบูรณาการความร่วมมือด้านการปฏิบัติงานควบคุมและดับไฟป่า กับ อำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องที่