ข่าวสังคม » บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงราย ส่งมอบผักออร์แกนิค ปลอดสารพิษ

บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงราย ส่งมอบผักออร์แกนิค ปลอดสารพิษ

6 มีนาคม 2023
213   0

CSR เชียงราย
(ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงราย)
บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงราย ส่งมอบผักออร์แกนิค ปลอดสารพิษ ที่ปลูกในพื้นที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ซึ่งเป็นผักออร์แกนิค ที่ได้รับการดูแลการเพาะปลูกอย่างพิถีพิถัน ไม่ใช้สารเคมีใดๆ ในทุกขั้นตอน ผ่านการรับรอง มาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ผักสลัด 3 ชนิดคอส 50 กก. กรีนโอ๊ค 50 กก. ฟินเลย์ 30 กก. ส่งมอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วย โดยมอบให้ 3 โรงพยาบาล ดังนี้
1.โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค
2.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
3.โรงพยาบาลศรีบุรินทร์