ข่าวเทศบาล » จังหวัดเชียงรายแถลงข่าวการแสดงโขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญกำแหง

จังหวัดเชียงรายแถลงข่าวการแสดงโขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญกำแหง

2 มีนาคม 2023
158   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  กล่าวถึงความร่วมมือและการสนับสนุนของเทศบาลนครเชียงรายในการจัดแสดงโขนพระราชทานครั้งนี้ ว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้การประสานจาก จังหวัดเชียงราย ที่ได้ร่วมการสนับสนุน ในการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดเชียงราย เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญกำแหง ในวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณศาลากลาง ในครั้งนี้ ถือว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

เทศบาลนครเชียงราย จึงได้มีการจัดเตรียมเรื่องของเวทีการแสดง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้พื้นที่การดำเนินการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้ง นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 8 แห่ง มาร่วมชมเพื่อเก็บประสบการณ์และการเรียนรู้นอกห้องเรียน เนื่องจากทางเทศบาลนครเชียงราย ก็ได้ส่งเสริมเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเมือง และได้เตรียมความพร้อมเรื่องห้องน้ำเคลื่อนที่ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรซึ่งประสานงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองเชียงราย รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จัดงาน