ข่าวเทศบาล » การประกวดแข่งขัน Cover Dance  2023 ของเด็กและเยาวชน

การประกวดแข่งขัน Cover Dance  2023 ของเด็กและเยาวชน

2 มีนาคม 2023
98   0

เทศบาลนครเชียงราย โดยวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมเยาวชนให้มีกิจกรรม เพื่อการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดการประกวดแข่งขัน Cover Dance  2023 ของเด็กและเยาวชน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์นี้

ซึ่งมีทีมเข้าร่วมประกวดแข่งขันเป็นจำนวนมากถึง 43 ทีม จึงต้องปรับการแข่งขันเป็นช่วงกลางวัน โดยมีการประกวดประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี และอายุ 16 ถึง 22 ปี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินครเชียงราย (GMS) นำผู้เข้ารอบประเภทละ 10 ทีม มาทำการแข่งขันรอบสุดท้าย ณ เวทีในงานเชียงรายดอกไม้งาม สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย

สรุปผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

  1. รางวัลชนะเลิศ Five G.D
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Star leis
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Rose queen
  4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 Shining star
  5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 Vehement

รุ่นอายุ 16-22 ปี

  1. รางวัลชนะเลิศ The 1990’s
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มออั้นมั่นเว่อออออออ
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 RoZaliA
  4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 Fausta
  5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 TDCK