ข่าว มฟล. » มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ

มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ

2 มีนาคม 2023
265   0

โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ โดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด “พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 16” ประจำปีการศึกษา 2565 สนับสนุนโดย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีการมอบทุนระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 170 ทุนนักศึกษา มฟล. จำนวน 25 ทุน รวมเป็น 295 ทุน รวมทั้งสิ้น 2,215,100 บาท

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโตโยต้า เป็นประธานในพิธีมอบทุน รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหารมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ผู้บริหารมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ครูอาสาสมัคร นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุน เข้าร่วมงาน