เหนือสุดในสยาม » อ.แม่สาย ประกอบพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566

อ.แม่สาย ประกอบพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566

2 มีนาคม 2023
265   0

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธาน พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย โดยมีประชาชนชาวอำเภอแม่สายร่วมเดินขบวนนับพันคน พร้อมใจกันเดินถวายพระเจ้าพรมมหาราช จากหน้ามูลนิธิกวงเม็งแม่สายไปยังหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย

และในครั้งนี้ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหน่วยราชการ ทหาร ตำรวจ ตม.จว.ชร. และอีกหลายหน่วยงานได้มาร่วมงานบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราชในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมรประชาชนในอำเภอแม่สายได้รำถวายพระเจ้าพรหมมหาราช ร่วมพันคน