ข่าวสังคม » อ.พิสิทธิ์ มอบทุนให้หน่วยงานราชการ มูลนิธิ 11 ทุนกว่าล้านบาทแทนคำขอบคุณ

อ.พิสิทธิ์ มอบทุนให้หน่วยงานราชการ มูลนิธิ 11 ทุนกว่าล้านบาทแทนคำขอบคุณ

28 กุมภาพันธ์ 2023
172   0

อ.พิสิทธิ์ จันทสาร ข้าราชการบำนาญ มร.ชร. มอบค่าหุ้น สินไหมมรณกรรม จากสหกรณ์ฯ ให้หน่วยงานราชการ  มูลนิธิ 11 ทุนกว่า 1 ล้านบาท เพื่อแทนคำขอบคุณที่เคยได้ช่วยเหลือตนตอนยังมีชีวิต

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสหกกรณ์ออมทรัพครูเชียงราย จำกัด นาย อนวัช อุ่นกอง ประธานกรรมการ สหกกรณ์ออมทรัพครูเชียงราย จำกัด เป็นประธานมอบเงิน ค่าหุ้น ค่าสินไหมมรณกรรม จากสหกรณ์ฯ ให้หน่วยงานราชการ  มูลนิธิ และบุคคลตามเจตนารมย์ ความประสงค์ของ อาจารย์พิสิทธิ์ จันทสาร ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายจำกัด เลขที่ 11684 ผู้เสียชีวิตตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่ให้กับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 30 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,010,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวนเงิน 200,000 บาท รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.สมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ร.ร.บ้านม่วงเฒ่า ต.หัวนา จ.อุบลราชธานี ร.ร.พังเคนพิทยาคม ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี วัดบ้านตาแหลว (โพธิ์ศรีสว่าง) หมู่ 5 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ทุนละ 100,000 บาท คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มูลนิธิจุฬารุ่นที่ 19 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา แผนกดวงตา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบทุนละ 50,000 บาท ชมรมผู้สูงอายุชุมชนรั้วเหล็กเหนือ 10,000 บาท

นาย อนวัช กล่าวว่า ได้มอบเงินดังกล่าวให้กับผู้แทนจากหน่วยงานดังกล่าวมารับมอบ สำหรับหน่วยงานอยู่ไกลที่ไม่สามารถมารับได้ ทางสหกรณ์ฯก็ได้โอนเข้าบัญชีไปให้เรียบร้อย นอกจากนั้นสหกรณ์ก็ยังได้ดำเนินการมอบเงินหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครูไทย (สส.ชสอ.)ให้กับน้องๆหลานๆเหลนๆ ตามความประสงค์ที่ อ.พิสิทธิ์ ได้แจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์ทุกประการ” ประธานกรรมการ สหกกรณ์ฯ กล่าว

ซึ่ง อ.พิสิทธิ์ เคยกล่าวไว้ว่า ผมได้มอบทุนให้หน่วยงานต่างๆ ตามกำลังทรัพย์ของผมที่มีอยู่ เพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณที่เคยให้ความรัก ความเมตตา ช่วยเหลือ ที่ได้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ จนผมได้มีที่อยู่ ที่กินจนทุกวันนี้ และขอขอบพระคุณทุกคน ทุกหน่วยงานที่เคยช่วยเหลือตนตอนยังมีชีวิตมาโดยตลอด” อ.พิสิทธิ์ กล่าวไว้

ภาพ # วราภรณ์ ดวงสนิท
ข่าว # จันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี