ข่าวสังคม » อำเภอขุนตาลจัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะวันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปี 2566

อำเภอขุนตาลจัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะวันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปี 2566

28 กุมภาพันธ์ 2023
208   0

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566 อำเภอขุนตาลโดยนายอดิเรก ไลไธสง นายอำเภอขุนตาล พร้อมด้วย ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนพื้นที่อำเภอขุนตาล จัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะวันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566 บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลารอยพระบาท บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยขุนตาลได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ของทุกปี  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมประชาชนและกองกำลังทหารในพื้นที่อำเภอขุนตาลเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์2525 และได้ทรงประทับรอยพระบาทของพระองค์ลงบนแผ่นปูนพลาสเตอร์บนศาลาดอยพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล อันนำมาซึ่งความสงบสุขในพื้นที่

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านการออกร้านแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่และการแสดงศิลปะวัฒนธรรม