ข่าวสังคม » ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในภูมิภาค การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในภูมิภาค การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17 กุมภาพันธ์ 2023
164   0

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัลลก ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบฯ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดภาคเหนือตอนบน และ สพป.เชียงราย เขต 1-4 รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในภูมิภาค การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม