ข่าวสังคม » อำเภอขุนตาลจัดกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์การป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2565 -2566

อำเภอขุนตาลจัดกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์การป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2565 -2566

10 กุมภาพันธ์ 2023
194   0


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอขุนตาลนำโดยนายอดิเรก ไลไธสง นายอำเภอขุนตาล ปล่อยแถวรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2565-2566 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม การเผาวัชพืชริมทาง ไฟป่า และการเผาในชุมชนก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยของประชาชนและบทบังวิสัยทัศน์ อำเภอขุนตาลจึงจัดกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งเป็นภารกิจสำคัญและเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนถึงผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนของแต่ละตำบลของอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายอำเภอขุนตาลจึงกำหนดจัดกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2565/2566 พร้อมกับจังหวัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการ เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพล วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเผชิญเหตุ