ข่าวสังคม » แสดงความยินดีกับ คุณทิพวรรณ เชื้อเจ็ดตน เนื่องในพิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงราย ปีการบริหาร 2566-2567

แสดงความยินดีกับ คุณทิพวรรณ เชื้อเจ็ดตน เนื่องในพิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงราย ปีการบริหาร 2566-2567

9 กุมภาพันธ์ 2023
426   0

💥โชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมกับ พัสวี ชุ่มใจ อดีตนายกสโมสรไลออนล้านนาเชียงราย และสมพล สวรรค์พรม กรรมการสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับ

▶คุณทิพวรรณ เชื้อเจ็ดตน เนื่องในพิธี รับมอบตำแหน่ง นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงราย ปีการบริหาร 2566-2567

▶โดยมี คุณพรรณี รุจิพันธ์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงราย ปีบริหาร 2565-2566 ส่งมอบตำแหน่ง และเป็นประธานจัดงาน

▶โดยมี คุณภัทราวดี สุทธิธนกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องดอยตุง โรงแรมเดอะ ริเวอรี บายกะตะธานี