ข่าวสังคม » จัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส ด้วยข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต(integrity pact) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

จัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส ด้วยข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต(integrity pact) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

8 กุมภาพันธ์ 2023
145   0

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2566) นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับ ชมรม STROG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหยิบยกโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ซอยกองทราย เชื่อม ซอย 12 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าก่อดำ งบประมาณจำนวน 700,000 บาท ขึ้นมาดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ ข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคี 3 ฝ่าย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ว่าจ้าง), คู่สัญญาเอกชน (ผู้รับจ้าง) และผู้แทนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย นำโดยนายธเนศธรรม ไคร้ศรี ประธานชมรมสตรองฯ พร้อมคณะกรรมการ(ผู้สังเกตการณ์) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อไป