ข่าว มฟล. » อธิการบดี มฟล. ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ DigiHealth-Asia จากมหาวิทยาลัยนานาชาติ

อธิการบดี มฟล. ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ DigiHealth-Asia จากมหาวิทยาลัยนานาชาติ

7 กุมภาพันธ์ 2023
139   0

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการ DigiHealth-Asia: Capacity Building for Digital Health Monitoring and Care Systems in Asia (DigiHealth-Asia) ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2566 ณ ประเทศไทย นำโดย Professor Ingrid Moerman และ Dr. Adnan Shahid จาก Ghent University เบลเยียม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลนีสารสนเทศและสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล.

โครงการ DigiHealth-Asia มีเป้าหมายเพื่อสร้างและนำโปรแกรมการศึกษาไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัล โดยใช้ระบบฝังตัวและแอปพลิเคชัน AI บน IoT เป็นระบบติดตามด้านสุขภาพ ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 10 แห่ง จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยในการประชุมที่ประเทศไทยครั้งนี้มีนักวิชาการ นักวิจัย ของสถาบันการศึกษาจากนานาชาติเข้าร่วม ได้แก่ Ghent University เบลเยี่ยม, University of Northumbria at Newcastle สหราชอาณาจักร, University of Huddersfield สหราชอาณาจักร, Université Lumière Lyon 2 ฝรั่งเศส, Mongolian National University of Medical Sciences มองโกเลีย, National University of Mongolia มองโกเลีย, Capital University of Technology ปากีสถาน, National University of Science and Technology ปากีสถาน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากประเทศไทย

โดยระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2566 ได้ร่วมประชุมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ความตอนหนึ่งว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของโครงการ DigiHealth-Asia ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับระบบติดตามและดูแลสุขภาพดิจิทัล อันเป็นผลมาจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและพันธมิตรในเอเชียและยุโรป ซึ่งมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง Healthcare Monitoring ซึ่งจะมีการรายงานความคืบหน้าและหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้

“การเข้าร่วมโครงการนี้ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้มอบประสบการณ์ที่สำคัญให้กับคณาจารย์และนักศึกษา  ของสถาบันเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดความก้าวหน้าที่ประสบความสำเร็จสำหรับโครงการ DigiHealth-Asia ไม่เพียงแต่สำหรับสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของเราเท่านั้น ยังรวมถึงคณาจารย์ในสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงนักวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความรู้อันล้ำค่าผ่านความร่วมมือระหว่างยุโรปและเอเชียกับโครงการ Erasmus Mundus ภายใต้สหภาพยุโรป ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DigiHealth-Asia ซึ่งได้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัย 10 แห่งในสหภาพยุโรปและเอเชีย ไม่เพียงแต่สามารถพัฒนาผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยการทำงานร่วมกันเป็นทีมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความร่วมมือที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ การวิจัยร่วมกัน การตีพิมพ์ และการออกแบบหลักสูตรใหม่ เป็นต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะกระชับความสัมพันธ์และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการวิจัยข้ามสาขาวิชา และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะส่งผลดีต่อสังคมเศรษฐกิจและสังคมของเรา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความพร้อมรอบด้านและมีสาขาวิชาที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่ด้านเทคโนโลยี แต่ยังมีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์บูรณาการ ที่พร้อมขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต” อธิการบดี มฟล. กล่าว