ข่าวสังคม » บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (พะเยา) มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นของรางวัลการออกร้านกาชาดจังหวัดพะเยา

บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (พะเยา) มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นของรางวัลการออกร้านกาชาดจังหวัดพะเยา

7 กุมภาพันธ์ 2023
238   0

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คุณแสงไทย เหล่ารุ่งโรจน์ คุณสุดสวาท เหล่งรุ่งโรจน์ และคุณชญานุท เหล่ารุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัททวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาดและกิจกรรมสาธารณะกุศลในการดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยมอบ เครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ หม้อมหุงข้าวไฟฟ้า จำนวน 10 หม้อ และพัดลม จำนวน 10 ตัว เตาไมโครเวฟ 2 เครื่อง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนางศุภกาญจน์ โรจนโสทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นผู้รับมอบรางวัล

ในนามของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณคุณแสงไทย เหล่ารุ่งโรจน์ คุณสุดสวาท เหล่ารุ่งโรจน์ และคุณชญานุท เหล่ารุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัททวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สาขาพะเยา ) มา ณ โอกาสนี้