ข่าวสังคม » แถลงข่าวการจัดแสดงโขนพระราชทาน ณ จังหวัดเชียงราย

แถลงข่าวการจัดแสดงโขนพระราชทาน ณ จังหวัดเชียงราย

3 กุมภาพันธ์ 2023
358   0

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมการแถลงข่าวการจัดแสดงโขนพระราชทาน ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสหลวงศาลาเฉลิมกรุง มาจัดการแสดงโขนพระราชทาน ชุดหนุมานชาญกำแหง ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาเมืองเชียงรายครบรอบ 761 ปี และในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ 50 ปี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติไทย เผยแพร่ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สายตาเยาวชนและประชาชนชาวไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

ในงานแถลงข่าวนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า การจัดแสดงโขนพระราชทานเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่โชคดี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณา ให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสหลวงศาลาเฉลิมกรุง มาจัดการแสดงที่จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ทุกภาคส่วนได้มาชมกันเยอะๆ

ด้านนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ได้เตรียมพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนจะถึงวันแสดงจริง โดยส่วนตัวไม่มีโอกาส ได้ชมการแสดงโขนพระราชทานมาก่อน ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่โชคดีมากที่โขนพระราชทานได้มาจัดการแสดงที่จังหวัดเชียงราย

ด้าน ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของแผ่นดิน และการสนับสนุนของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และยังว่าเป็นงานสำคัญครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กล่าวถึงความร่วมมือและการสนับสนุนงานสำคัญของจังหวัด ทาง อบจ.และเทศบาลนครเชียงราย พร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ด้านคุณนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ยังได้กล่าวถึงความเป็นมาและความพิเศษของเอกลักษณ์การแสดงโขนพระราชทาน ซึ่งการแสดงโขนชุดหนุมานชาญกำแหงในวันจริงจะมีทั้งหมด 8 ตอน พร้อมการันตรีถึงความสนุกสนานของการแสดงอย่างแน่นอน

ท้ายนี้การจัดแสดงละครกลางแจ้งจากโรงมหรสพเฉลิมกรุง กทม. เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “หนุมาญชาญกำแหง” มีกำหนดการจัดแสดงในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ โดยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นี้จะเป็นการซักซ้อมเสมือนจริงทุกประการ นอกจากจะเป็นแสดงที่หาชมได้ยากแล้ว ยังเป็นการแสดงที่ฝากข้อคิดมากมายผ่านตัวละครหนุมาน ที่เปรียบเสมือนเป็นผู้แทนของข้าราชบริพารที่มีความจงรักภักดีต่อพระราชา มีความกตัญญู ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ต้องพึงปฎิบัติ ซึ่งเปิดให้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณลานด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตั้งเวลา 19.00 เป็นต้นไป ณ ณลานศาลากลางหลังเก่า หน้าอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5