ข่าวสังคม » พิธีเปิดโครงการกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 2023 แรลลี่เหนือสุดแดนสยาม ปี 2

พิธีเปิดโครงการกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 2023 แรลลี่เหนือสุดแดนสยาม ปี 2

28 มกราคม 2023
318   0

พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 2023 แรลลี่เหนือสุดแดนสยาม ปี 2 เพื่อส่งเสริมรณรงค์กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยภายใต้ทศวรรษที่สองความปลอดภัยทางถนน ปฏิญญา Stockholm ภายใต้ KEYWORD 50 BY 30 รณรงค์การขับรถใช้ความเร็วในเขตชุมชนความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รณรงค์การหยุดรถในทางข้ามหรือทางม้าลายให้คนเดินเท้า รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์เปิดไฟใส่หมวก 100%

เพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ในเส้นทางแรลลี่ที่จัด โดยการเดินทางท่องเที่ยว ในรูปแบบรถยนต์และรถจักรยานยนต์

เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬารูปแบบ แรลลี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำกีฬาและการท่องเที่ยว มาสร้างกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นหมู่คณะด้วยความปลอดภัย

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ โควิด-19 ให้กับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในการจัดแรลลี่ครั้งนี้ รวมถึงเป็นการสร้างสตอรี่ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายในลำดับต่อไป ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ


เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร จากการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม แรลลี่เหนือสุดแดนสยาม ปี 2


เพื่อเป็นการส่งเสริม รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวให้กับเชียงรายและเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ (ต้นผึ้ง สปป.ลาว) ในลำดับต่อไป


โดยมีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมจาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา ลำปาง และเชียงใหม่รวมถึงผู้นำชุมชน 19 หมู่บ้าน ในเทศบาลตำบลบ้านดู่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 300 คน มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 1 วัน


ณ สำนักปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย