ข่าว มฟล. » มฟล. ต้อนรับ Deakin University ออสเตรเลีย ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ระหว่างประเทศ

มฟล. ต้อนรับ Deakin University ออสเตรเลีย ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ระหว่างประเทศ

25 มกราคม 2023
223   0

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ Deakin University School of Nursing & Midwifery, Australia จัดโครงการการอบรม Nursing and Health in Thailand: Broadening Perspectives of Australian and Global Health เพื่อเสริมสร้างประสบการร์การเรียนรู้เกี่ยวกับการพยาบาลและการแพทย์ของไทยร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. และสถานพยาบาลในพื้นที่ จ.เชียงราย มีอาจารย์และนักศึกษาจาก Deakin University School of Nursing & Midwifery ประเทศออสเตรเลีย เดินทางมาร่วมโครงการจำนวน 24 คน นำโดย Associate Professor Debra Caroline Kerr คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ Deakin University โดยจะเข้าร่วมอบรมและพำนักยัง มฟล. ระหว่างวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. พร้อมด้วยคณาจารย์ในสำนักวิชา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. กล่าวต้อนรับว่า โครงการอบรมครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. และ Deakin University School of Nursing & Midwifery ในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาล การแพทย์แผนไทย และการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ระหว่างประเทศ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ และเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ทางคณะมีความสนใจเข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลแม่สาย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม นอกจากนี้ยังได้ทัศนศึกษาทางด้านวัฒนธรรมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงราย เช่น วัดร่องขุ่น วัดห้วยปลากั้ง ดอยช้าง สามเหลี่ยมทองคำ รวมทั้งสถานที่ใน มฟล. เช่น พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง และ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นต้น