ข่าวสังคม » คณะสิงโต ของสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยทีมงานเชิดสิงโต อวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

คณะสิงโต ของสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยทีมงานเชิดสิงโต อวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

23 มกราคม 2023
261   0

คณะสิงโต ติสฺสวํโส ของสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย โดย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย และนายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ เลขาธิการสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จาก พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส) แห่งวัดห้วยปลากั้ง มาทำการเชิดสิงโตเพื่ออวยพรวันตรุษจีนให้แก่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย