ข่าวทั่วไป » ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน

ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน

20 มกราคม 2023
410   0

นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน ดูงานการจัดประสบการณ์ ด้านปฐมวัยที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาบุคลากรปฐมวัย เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย(พื้นที่ในเมือง) เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566