ข่าวสังคม » กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

20 มกราคม 2023
440   0

นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนMEP ปฐมวัย ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โดยมุ่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการสื่อสาร โดยการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในเรื่องวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสร้างเจตคติที่ดี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย