ข่าวสังคม » โครงการสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2566 และเปิดงานวิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 16

โครงการสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2566 และเปิดงานวิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 16

20 มกราคม 2023
254   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนคร คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และคณะครูโรงเรียนศรีเกิด เข้าร่วมโครงการสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2566 และเปิดงานวิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 16 โดยได้รับความเมตตาจาก เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร “วิ” พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส แห่งวัดห้วยปลากั้ง ร่วมในพิธี เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน อนุรักษ์และสืบสานทอดประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน และเพื่อให้เกิดความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด