ข่าวสังคม » สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานครบรอบ 3 ปีการก่อตั้งสมสพันธ์ ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย-ยุวพุทธสัมพันธ์ และเปิดกรุสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานครบรอบ 3 ปีการก่อตั้งสมสพันธ์ ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย-ยุวพุทธสัมพันธ์ และเปิดกรุสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

20 มกราคม 2023
267   0

สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานครบรอบ 3 ปีการก่อตั้งสมสพันธ์ ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย-ยุวพุทธสัมพันธ์ และเปิดกรุสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว ต.โป่งสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเดิม ดอยจำปี สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย โดยพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 3 ปี การก่อตั้งสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย – ยุวพุทธสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ประธานสมาพันธ์ นายนิรันดร์ ภิระบรรณ์ รองประธานสมาพันธ์ ผศ.ดร.ปรีดา จันทร์แจ่มศรี เลขาธิการสมาพันธ์ นายคำ ไพศาลสิทธิกานต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมแถลงข่าว มีสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้งานครบรอบ 3 ปี การก่อตั้งสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย-ยุวพุทธสัมพันธ์ และเปิดกรุสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว ต.โป่งสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ในวันดังกล่าวจะมีการเปิดกรุสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชา เพื่อนำเงินรายได้มอบให้กับการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ รวมถึงทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนา กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย สาธิตการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะของคณะนักเรียนทั้งระดับประถม มัธยม ทีมชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัด สาธิตการบรรยายธรรมของนักที่ชนะเลิศการแข่งขันบรรยายธรรม การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ถวายผ้าป่าสามัคคีทั้ง 18 อำเภอ และการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ เด็กและเยาวชนกับอนาคตของพระพุทธศาสนา อีกด้วย