ข่าวทั่วไป » โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

14 มกราคม 2023
105   0

นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566  โดยจัดเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม พัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต  กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้ มีกิจกรรมการแสดงบนเวที เข้าฐานกิจกรรม เล่นเกม แจกของขวัญและของรางวัล โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆอีกทั้งผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน และในโอกาสเดียวกัน นอกจากเด็กๆจะเป็นผู้รับทางโรงเรียนยังมีการส่งมอบความสุข แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

ที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนหน้าโรงเรียน และคนงาน พี่เลี้ยง บุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย